HİZMETLERİMİZ

Tasdik Hizmetleri
 1. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname tasdiki (Tam Tasdik Hizmetleri)
 2. KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
 3. İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
 4. Sermaye artışının tespiti raporları
 5. Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 6. Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 7. Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
  İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
 8. Servet ve varlık incelemeleri
 9. Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması
 10. Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 11. Özel beyannameler
 12. Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
 13. Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
 14. Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri
Denetim Hizmetleri
 1. Vergi Denetimi
 2. Bağımsız Denetim
  - US GAAP
  - IAS
  - SPK
  - EPDK
 3. İç Denetim
 4. Mali Bildirim Denetimleri
 5. Due Diligence
 6. Karlılık ve Verimlilik Denetimi
 7. Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi
 8. Şirket Devir, Satın Alma ve Değerleme Denetimi
 9. Özel Amaçlı Diğer Denetimler
   
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 1. Kurumsal ve bireysel vergi danışmanlığı
 2. Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 3. Yurt dışında iş yapan TC kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
 4. Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 5. Revizyon
   
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

 1. Vergi Hukuku
 2. Şirketler Hukuku
 3. Uluslararası Hukuk
 4. İhtilafli konular danışmanlığı
 5. Vergi hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
 6. Şirket birleşme ve tasfiye işlemlerinde danışmanlık

Diğer Hizmetler

 1. Şirket Kuruluş Hizmetleri
 2. Uzlaşma ve uyuşmazlık
 3. Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı
 4. Şirket ana sözleşme, adres, şekil değişiklikleri, hisse devirleri
 5. Muhasebe sistemlerinin kurulması
 6. İç kontrol sistemlerinin kurulması ve değerlendirilmesi
 7. Bütçe kontrol sistemlerinin kurulması
 8. Yatırım danışmanlığı
 9. Maliyet kontrol sistemlerinin oluşturulması
 10. Eğitim ve organizasyon
 11. Şirket prosedürlerinin yazılması

Copyright © 2006 ADY

Şirinyalı Mah. 1497 sk. Altınbaş Plaza No:17 Kat:2 D:3 ANTALYA - Tel: 0 242 316 36 16   Fax: 0 242 316 36 42

designed by mescomedia